Algemeen

Het ABC-model

Kent u het ABC-model voor E-coaching ?

ABC staat voor Accelerated Behavioral Change, in het Nederlands is dat versnelde gedragsverandering.

Het is een model dat veel wordt toegepast bij e-coaching.

Het bestaat uit 3 fases :

 • Fase 1 Analyze
 • Fase 2 Internalize
 • Fase 3 Sustain

 

Hierbij een beetje meer uitleg over deze verschillende fases.

 • Fase 1 Analyze

In deze fase gaat u een analyze doen van uw klant.
Wat is zijn huidige situatie en wat is uw klant zijn gevoel hierbij ?
Waar zijn er aanpassingen mogelijk ?
Wat is zijn uiteindelijke einddoel waarvoor hij bij u komt ?
De uitkomst van deze fase is dat er inzicht is in de probleemstelling en welke tussendoelen en einddoel er zijn.

 • Fase 2 Internalize

Vervolgens gaat de klant in fase 2 aan de slag om zijn doelen te bereiken, om de gedragsverandering te gaan implementeren. Er wordt gewerkt van tussendoel naar tussendoel, waarbij de coach geregeld feedback geeft zodat de klant kan bijsturen waar nodig. Ook positieve feedback is hier nodig, omdat de klant zich zo gesteund voelt en dit het proces naar gedragsverandering zal versnellen.
De cirkel van goal, action, reflection en review wordt herhaald tot de klant zijn einddoel bereikt.

 • Fase 3 Sustain

Tenslotte bestaat de laatste fase uit het in stand houden van het behaalde einddoel.
Validation, maintenance en enact staan hier centraal.
Is het einddoel wel degelijk behaald ? Wat is er nodig om dit einddoel te handhaven ? En de klant dient het nieuwe gedrag uit te voeren.

 

Hoe dit ABC-model toepassen met het e-coaching platform My Food Coach and Me :

 • Fase 1 Analyze

Na een eerste intake met u, geeft u de anamnese en voedingsanamnese in. U kan zelf bepalen welke informatie u van uw klanten in uw praktijk wil weten. Dit kan u volledig instellen.

Welke mogelijkheden zijn er voor gedragsverandering ?

  • Is uw klant bereid een gedetailleerd voedings- en bewegingsdagboek in te geven ? Een eenvoudig dagboek ?
  • Is een maaltijdenplan nuttig ?
  • Beperking per dag op koolhydraten, vet, eiwitten en/of calorieën ?
  • Intensieve e-coaching ?
  • Gaat u documenten, foto’s, video’s delen met uw klant ?

Vervolgens kan u de tussendoelen en het uiteindelijke einddoel die u bepaalt samen met uw klant ook ingeven. Dit kunnen doelen zijn op gewicht, vetpercentage of vrije tekst.

 • Fase 2 Internalize

In de volgende fase gaan uw klant en u aan de slag naar het eerste tussendoel (goal). Uw klant ziet enkel het eerste tussendoel in de app, zodat hij niet afgeleid wordt door het verder liggende einddoel.

Zoals in fase 1 is vastgelegd, kan uw klant nu de nodige info gaan bijhouden (action en reflection) en kan u daar feedback op geven, e-coaching berichten versturen en bestanden delen (review).

 • Fase 3 Sustain

Eens het einddoel bereikt is, kan u met uw klant bespreken wat er nodig is om deze gedragsverandering te behouden.

U kan op geregelde tijdstippen feedback blijven geven, algemene of individuele e-coaching berichten versturen en bestanden delen.

Wordt er beslist om dit niet te doen, dan kan dit op een later tijdstip ook terug opgenomen worden, als blijkt dat dit terug nodig is. U kan nog steeds alle info van uw klant en wat er uitgewisseld werd herbekijken.

Probeer het gerust zelf uit met uw klanten, tot 5 klanten gratis : uitproberen !

Graag een gratis demo ? Boek hier jouw uurtje !